SELECT YOUR LANGUAGE / DİL SEÇİMİ

  OTEL ACENTE  SÖZLEŞMESİ   (KONTRAT)

 

Taraflar aşağıdaki şartlarda  iş bu kontratı düzenlemişler ve şartlarına uymayı kabul ve taahhüt eylemişlerdir.

1.        Traflar:

Fenerbahçe Iğrıp sokak No:13  Kadıköy-İstanbul-Türkiye adresinde Ticari faaliyette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş 3941 Nolu A Grup işletme belgesine sahip BURCUM TURİZM İNŞAAT, GIDA ,TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (Kısaca BURCUM TURİZM  olarak anılacaktır.) Diğer taraftan  Online Olarak Ön tarafa otel kaydını yapan………………………………..(  OTEL  olarak anılacaktır.)

 

2.        TANIMLAR:

İnternet üzerinden acentelerine kurumsal müşterilerine ve münferit müşterilerine online olarak  www.burcumturizm.com  web adresi üzerinden Otel,Uçak,Tur,Transfer,Car,Cruise satışı yapacak ve ileride duyurulabilecek web adreslerinden erişilebilen satış kanalına verilen isimdir.

 

3.        HİZMETLERİN TANIMI;

Burcum Turizm üyelik sözleşmeleri onaylanan Otellerin internet ortamında değişik iletişim servisleri aracılığı ile Otel, Uçak, Tur, Transfer Car, Cruise satışı sunar.

Otel rezervasyonları www.burcumturizm.com  web sitesi aracılığı ile gönderilecek Voucher lar la otelin belirlediği mail adreslerine ileteceğini,

Her türlü Gazete, Dergi, TV, Radyo ve internet ortamında Burcum Turizm tarafından reklamlarının yapılacağını, Promosyon bildiren otellerin promosyonlarını ön sayfada geliş sırasına göre promosyon bölümünde en erken 30 gün önceden haber verilmek kaydı ile promosyon sonuna kadar olarak duyurularını ve satışını yapacaktır.

 

4.        SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşme BURCUM TURİZM satış kanalını E-Acente ve münferit müşteri kullanımına açılması ile ilgili karşılıklı yükümlülükleri belirler.

 

5.        SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI:

Burcum Turizm  …………………………Otel üyelik sistemlerindeki bilgileri  haritaları ,resimleri eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.

 

6.        ÜYELİK SİSTEMİ:

1- Otel  ve Acente isimleri ile belirleyeceği  “İSİM KODU” ve belirleyeceği “ŞİFRE” ile her zaman girip meydana gelecek değişiklikleri  güncelleyebilir.

2- şifre ve kullanıcı kodu özeldir başkaca bir otele veya acenteye verilmez.

3- yönetici tarafından belirlenen şifrenin unutulması halinde sistemde bulunan mail adresi girilerek sorgulanması halinde mail adresine otomatik olarak yeni şifre gönderilir. Yönetici tarafından şifre değiştirilebilir.

 

7.        OTELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-       Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, statü ve fiyat değişikliklerinin sisteme kayıt edilerek güncelleneceğini,Haritaların,Planların,Hava fotoğraflarının web mastırları tarafından girilerek üzerinde yer işaretlemesinin yapılacağını,

2-       www.burcumturizm.com  web sitesinde erişim için yöneticinin belirleyeceği kullanıcı adı ve şifrelerin Güvenliğinden kendisinin sorumlu olacağını,kullanıcı kodu ve şifrelerle yapacağı işlemlerin Otel adına yapıldığı yönetici tarafından yetkilendirildiği (Şahıs mail adreslerinin ve isimlerinin yazılmayacağını,

3-       Burcum Turizm tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Burcum Turizm’e ait olduğunu bu yazılımların çoğaltılıp dağıtılamayacağını,

4-       Burcum Turizm web sitesine eklediği Bilgilerin, Resimlerin, Haritaların, Planların, Fiyatların, kullanıcı bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Burcum Turizm bu bilgilerden resimlerden fiyatlardan sorumlu tutulamayacağını,

5-       Web sitemize girilen münferit fiyatların acente fiyatları üzerine % 10 Grup fiyatları üzerine %5 komisyon ilave edilerek sisteme girilmesi gerektiğini, komisyonların her ay sonu fatura karşılığı otelden Kredi kartı veya Banka havalesi ile tahsil edileceğini, ödemelerin geciktirilmesinde aylık %5 temerrüt faizi ödeneceğini,

6-       Sezon değişiklikleri sonunda eski fiyatların silinerek yeni fiyatların sisteme girileceğini, fiyatların girilmemesi halinde sistemden otomatik olarak kapatılacağını,

7-       Web sitemize girilen fiyatların kendi web sitelerinde veya benzer web sitelerinde yayınlanan fiyatlardan yüksek olamayacağını, Fiyatların yüksek olduğu tespiti halinde satışa kapatılacağını,

8-       Web sitemizde sor sat yapmadığı için en az 2 oda (single- Double )kesin kontenjan verilmesi gerektiğini, yapılacak satışların kesin satış olduğunu ve müşteri kredi kartı mail order formu direk olarak otele geleceğini,otel ve acente komisyonunun birlikte tahsil edileceğini, bloke konacağını, müşteri otelde konaklama yaptıktan sonra çıkış işlemleri yapılırken çekileceğini, otelde konaklama yapılmaması durumunda müşteri tarafından dedline süresi içerisinde iptal bildirilmemiş ise non show uygulanacağını, dedline süresi içerisinde iptal bildirilmiş ise 1 günlük non show  uygulanacağını,

9-       Otelin dolması durumunda Stop sale yapılarak satışa kapatılacağını,

10-    Burcum Turizmde sunulan hizmetlere sözleşme ile belirtilen şekil dışında veya yetkisiz şekilde ulaşmayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olanı kullanmamayı, sözü geçen maddelere uyulmayan durumlarda Burcum Turizm’in uğrayacağı zararları tazmin etmeyi,

11-    Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı, zincir posta, yazılım virüsü gibi postaları dağıtmamayı,

12-    Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

 

         8- BURCUM TURİZM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-       Burcum Turizm sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik alt yapı kurar ve bakımını sağlar.

2-       Burcum Turizm otellerin promosyon duyurularını ön sayfalarda gönderiliş tarih sırasına göre yayınlar, Gazete Dergi, TV, Radyo, Internet yolu ile acentelerine ve müşterilerine duyurur.

3-       Rezervasyon değişiklikleri ve iptalleri sistem üzerinden yapılarak otele mail yolu ile gönderilir.

4-       Sistemle ilgili herhangi bir sorunun veya olumsuzluğun bildirilmesini müteakip 24 saat içerisinde giderilir.

        

           9- BURCUM TURİZMİN YETKİLERİ

1-       Burcum turizm herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

2-       Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulması üyelerine veya 3.sahıslara karşı bir sorumluluk atfetmeyecektir.

3-       Otel iş bu sözleşmeyi Otel kaydı esnasında okuduğunu ve kabul ettşğşni beyan etmesi ile ve kendilerine gönderilen aktivasyon mailini onaylamadıkça satışa açılmayacağını ve üyeliğin onaylanmayacağını kabul eder.

        

10-     KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

1-       Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda her iki tarafın defter ve kayıtları ile mikrofilm,mikrofiş,sesli telefon kayıtları,ve sistem rezervasyon kayıtları muteber,bağlayıcı,münhasır delil teşkil edeceğini,bu belgelerin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklifi hakkından peşinen feragat ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

           

               11-UYGULANACAK HÜKÜMLER:

1         Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler,hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

2         Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde  TC.İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.

               12- YÜRÜRLÜK

                                        1- Burcum Turizm ile Üye otel arasında akdedilen bu sözleşme üyenin

                                             www.burcumturizm.com  web sitesindeki üyelik formunu eksiksiz

                                            doldurulması ve bu sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması ile

                                             süresiz olarak yürürlüğe girer.

                

13-    FESİH:

                    1- Üye otel fiyatlarını güncellemediği andan itibaren satışlara kapanır.

                    2- üye otel geçmiş fiyatlarını silerek yeni dönem fiyatlarını girdiği anda

                        Satışa açılmış olur.

                    3- Otel yükümlülüklerini ihtara rağmen yerine getirmemesi halinde iş bu

                        Sözleşme iptal edilir ve otelin sistemdeki kayıtları silinir.

14-    TEBLİGAT:

                    Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa bildirmedikçe mevcut

                     Adreslerine yapılmış bulunan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

                    

                     İş bu sözleşme 14 maddeden 2 okunarak online kabul edilmekle imza altına alınmıştır.

 

Şirket : Burcum Turizm  Ltd.Şti                       Otel Adı Ön sayfaya Kaydedilmiştir

 

Yetkili : Fatih Aytekin                                    Yetkili  adı soyadı ünvanı otel kaydındadır